Zasady Płatności

Dokonanie płatności oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu. W sytuacji, gdy Goście nie godzą się na postanowienia zawarte w Regulaminie, powinni odstąpić od dokonania rezerwacji.

„Łączna cena za pobyt”
cena wskazana na stronie internetowej www.apartamentywkarpaczu.eu za wynajem „Apartamentu” w wybranym terminie, płatna bez względu na ilość „Gości”, obejmująca podatek od towarów i usług, „Koszty  obsługi Gości” oraz „Koszty pobytu”. „Łączna cena za pobyt” nie obejmuje „Kaucji” i „Opłaty miejscowej”.

„Koszty  obsługi Gości”
opłata dokonywana przez „Gości” za udostępnienie im pościeli i ręczników oraz sprzątanie i przygotowanie apartamentu. „Koszty obsługi Gości” zawarte są w łącznej cenie pobytu, wskazanej na stronie internetowej www.apartamentywkarpaczu.eu

„Koszty pobytu”
opłata dokonywana przez „Gości” za usługę hotelarską (nocleg) w „Apartamencie” dla określonej liczby osób, w wybranym terminie, skalkulowane niezależnie od dostępu do Wi-Fi / Internetu, pakietów telewizyjnych, rodzaju sprzętu i wyposażenia. „Koszty pobytu” zawarte są w łącznej cenie pobytu, wskazanej na stronie internetowej www.apartamentywkarpaczu.eu.

„Kaucja”
opłata dodatkowa w wysokości 300 zł., służąca zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń na wypadek  wyrządzenia szkody przez „Gościa”. O stosowaniu „Kaucji” decydują Apartamenty w Karpaczu. eu

„Opłata miejscowa”
opłata pobierana od „Gości” zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/255/16 Rady Miejskiej w Karpaczu, z dnia 26 października 2016 r., w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru. Opłata ta nie jest skalkulowana w cenie łącznej pobytu, wskazanej na stronie internetowej www.apartamentywkarpaczu.eu. Opłata miejscowa obliczana jest w następujący sposób : 2,17 zł. x ilość osób x ilość dób

 

  1. Aby dokonać rezerwacji, należy wskazać wybrany „Apartament” oraz termin pobytu, a także podać imię i nazwisko, telefon oraz adres mailowy.
  2. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji wymienionych powyżej, na adres mailowy wskazany przez „Gościa” wysłana zostaje wiadomość e-mail, z informacją o wysokości zadatku, sposobach i terminach płatności.
  3. Płatność można zrealizować online, za pośrednictwem systemu płatniczego dotpay lub przelewem tradycyjnym.
  4. Apartamenty w Karpaczu. eu powiadamiają „Gościa” o pomyślnym zakończeniu procesu rezerwacji, niezwłocznie po otrzymaniu płatności zadatku, wysyłając wiadomość e-mail. W treści wiadomości, Apartamenty w Karpaczu. eu wskazują dodatkowo szczegółowe informacje o procedurze zakwaterowania.
  5. Apartamenty w Karpaczu. eu powiadamiają „Gościa” o anulowaniu procesu rezerwacji, niezwłocznie po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do dokonania płatności zadatku, wysyłając wiadomość e-mail.
  6. Anulowana rezerwacja może zostać przywrócona na prośbę „Gościa” pod warunkiem dostępności wybranego „Apartamentu”.

 

Formy płatności :

dla przelewów z Polski

  1. płatność online za pomocą linku dotpay ( link wysyłany jest w treści wiadomości e-mail z systemu rezerwacyjnego )
  2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy 75 1140 2004 0000 3902 7615 9318

 

dla przelewów zagranicznych 

  1. płatność na rachunek bankowy IBAN : PL 75 1140 2004 0000 3902 7615 9318, Numer BIC : BREXPLPWMUL

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu :

APARTAMENTY w KARPACZU. eu

Rezerwacje : + 48 785 913 913

Sprzedaż : + 48 785 913 914

Bedienung auf deutsch : + 48 695 435 124

Service in English : + 48 785 913 319

www.apartamentywkarpaczu.eu
mail: kontakt@apartamentywkarpaczu.eu
FB : www.facebook.com/www.apartamentywkarpaczu.eu

↓