Pałac na wodzie

 

Obiekt znajduje się w dolnej części wsi, na terenie dawnego zespołu dworskiego. Pałac zamyka od wsch. czworoboczny dziedziniec, wokół którego zgrupowane są zabudowania folwarczne.
Powstanie budowli pałacowej dotychczasowi badacze łączą z księciem Henrykiem XXXVIII von Reuss, który miał ją polecić wznieść w roku 1786 a więc o rok wcześniej od rozbudowy głównego założenia pałacowego. Około 1830 dwór został przebudowany. W pałacu mieści się hotel oraz restauracja. Dlatego doskonale nadaje się on do włączenia na listę wycieczek dla całej rodziny. Wspólne spacery i zwiedzanie okolicznych budowli są dobrym uzupełnieniem pobytów wakacyjnych w Karpaczu.

KONTAKT
Pałac na Wodzie
Staniszów 23, 58-500 Staniszów
Telefon: +48 75 75 230 50
E-mail: info@palacnawodzie.pl

↓