Lipa sądowa

Według Słowian lipa miała chroni przed złymi mocami i piorunami. Pod jej konarami odbywano narady wojenne, sądy i obrzędowe tańce. Lipę sadzono w centralnym miejscu osady, pod nią zawierano małżeństwa, sprawowano sądy. Starych drzew nie można było ścinać pod groźbą śmierci, uchodziły one bowiem za dobre drzewa. Od 1602 w Karpaczu pod rozłożystą, okazałą lipą stojącą naprzeciwko obecnej restauracji „BACHUS”, odbywały się wójtowskie sądy i od tego czasu drzewo to nazywano „lipą sądową”. Obecnie lipa jest objęta ochroną konserwatorską. Uznana jest za pomnik przyrody, ma około 5 m obwodu i liczy sobie ponad 150 lat.

↓