Karczma Sądowa – Karpacz (BACHUS)

Na miejscu dzisiejszego „Bachusa” przy ulicy Konstytucji 3 Maja od roku 1602 istniała karczma sądowa, będąca przez cały XVIII wiek własnością rodziny Exnerów. Tutaj odbywały się sądy i rozstrzygano spory pomiędzy mieszkańcami wsi. Pod koniec XVIII pierwsi turyści wędrujący na Śnieżkę zaczęli odwiedzać karczmę. Obecnie istniejący budynek karczmy sądowej, dzisiejszy „Bachus”, został wybudowany w roku 1836. Na jego frontonie znajdują się ciekawe drewniane płaskorzeźby, przedstawiające wójta oraz mnicha trzymającego kufel przedniego karkonoskiego piwa.

Karpacz - Bachus i Lipa Sądowa
↓